2hands4kids© – leren typen voor kinderen

Typlessen voor kinderen

Kinderen met fijnmotorische problemen, dyspraxie of zelfs dyslexie hebben het vaak heel moeilijk om te schrijven. De schrijfmotoriek schiet te kort en hoewel ze wel weten wat ze zouden willens schrijven, krijgen ze hun gedachten maar moeilijk op papier. Werken op een computer zou een hulp kunnen zijn, maar daarvoor moeten ze kunnen typen!?

2hands4kids heeft een unieke aanpak, waardoor het voor kinderen met handvaardigheidproblemen gemakkelijker wordt om blind te leren typen. Om het typen zo goed mogelijk te integreren worden alle leerkanalen (auditief, visueel, motorisch-tactiel, geheugen en redeneren) gelijktijdig aangesproken. Er wordt gewerkt met kleurtjes, met figuurtjes, met verhaaltjes, spelletjes, invuloefeningen, denkoefeningen,…

De typmethode begint met de niet-dominante hand.  Het is moeilijker deze aan te leren, dus als je eerst de dominante hand zou aanleren en dan de andere erbij moet nemen, dan heb je een dubbele moeilijkheid.  Nu start je met het moeilijkste en breng je de gemakkelijke hand bij (waar de moeilijkheid dan ligt in het combineren van de handen). In plaats van rijtje per rijtje leert het kind vinger per vinger typen.  Zo starten we met de wijsvinger van de linkerhand met de letters r, t, f, g, v, b.  Het is gemakkelijker vinger per vinger te leren dan één rij met tien vingers tegelijkertijd, want dan moet je al die vingers tegelijkertijd correct kunnen plaatsen wat niet gemakkelijk is voor iemand met dyspraxie.

Bij 2hands4kids hoort geen software. De oefeningen staan in een oefenboekje met bijhorende stickertjes om op het toetsenbord te plakken met hierop de kleurtjes en de figuurtjes.  Tegen het einde van de lessenreeks kunnen deze doorgaans worden verwijderd. Het is immers de bedoeling om zo snel mogelijk op een gewoon toetsenbord te kunnen typen. Omdat de methode geen software bevat, kan je de oefeningen veel beter afstemmen op de mogelijkheden van het kind, diens humeur etc. TypTien gaat er vanuit dat je motorisch veel sneller een taak kan leren als er geen stresserende tijdsdruk is.

2hands4kids kan in een individuele situatie worden aangeboden of in kleine groepjes.

Uiteraard kunnen kinderen zonder moeilijkheden ook 2hands4kids volgen.

Hoe

2hands4kids  kan individueel of in kleine groepjes gevolgd worden. De lessenreeks bestaat uit 10 lessen van 50 a 60 minuten, maar kan indien nodig blijkt uitgebreid worden met extra lessen.

Er wordt gewerkt op een toetsenbord of laptop van thuis. Op deze manier is de transfer makkelijker.

Wie

De typlessen zijn te volgen voor zowel kinderen met moeilijkheden (vb. dyslexie, dysorthografie, dyspraxie) als kinderen zonder schoolse problemen.

Prijs

Een reeks van 10 lessen kost 220 euro.

In geen enkel geval is een teruggave van het inschrijvingsgeld mogelijk.

typtientwee

meer info: info@omnino.be