Logopedie volwassenen

Charlotte Formesyn  (ondernemingsnummer:  0681985224) studeerde af als logopediste in juni 2017. Ze deed de voorbije jaren ervaring op in neurologische spraak- en taalstoornissen. Ze volgde het Postgraduaat Stem in 2019 en specialiseerde zich in stemproblemen bij volwassenen en kinderen.

Stemstoornissen en -coaching

Bij frequent foutief stemgebruik of negatieve beïnvloedende factoren (zoals reflux, allergie, slechte leefgewoonten,…) kunnen er oedeem, geïrriteerde stembanden, stembandknobbeltjes of andere organische problemen ontstaan. Hierdoor zal de stem hees gaan klinken of zullen er vervelende secundaire symptomen ontstaan zoals bijvoorbeeld slikklachten, stemvermoeidheid, globusgevoel,… Indien patiënten zulke problemen ervaren, kunnen zij bij ons terecht voor logopedie. Er zal geleerd worden om de stem correct te gebruiken en verzorgen, zodat het stemprobleem verdwijnt en niet meer terugkeert. Hierbij zullen er verschillende stemcomponenten aan bod komen, zoals ademhaling, stemplooitrilling en resonantie. Tijdens de stemtherapie wordt er zowel gedragsmatig als functioneel gewerkt.

Neurologische stoornissen

Oorzaak

Neurologische spraak- en taalstoornissen treden op als gevolg van een hersenbeschadiging. De oorzaak van dit letsel kan heel verschillend zijn zoals:

 • een beroerte (CVA)
 • een ongeval
 • een hersentumor
 • een spierziekte

De logopedist onderzoekt en behandelt mensen met neurologische communicatiestoornissen (afasie en dysartrie), slikstoornissen (dysfagie) en cognitieve stoornissen (geheugenproblemen en aandachts- en concentratiestoornissen). Behandelingen kunnen plaatsvinden in de praktijk en aan huis van de patiënt als deze zich moeilijk kan verplaatsen.

Soorten neurologische spraak- en taalstoornissen

  • Afasie: stoornis in het taalgebruik met als mogelijke symptomen:
   • niet begrijpen wat de ander vertelt
   • spreken verloopt moeizaam
   • niet op de woorden kunnen komen of verkeerde woorden gebruiken
   • lezen en schrijven kan ook verstoord zijn
  • Dysfagie:
   • problemen met eten, drinken en slikken
   • stoornissen in de slikspieren
   • een verminderde gevoeligheid
   • een afname van reflexen
  • Dysartrie:
   • problemen met het uitspreken van woorden
   • De spraak is aangedaan, omdat door verlamming van de spieren van lippen, tong en/of gehemelte de spraakklanken niet meer goed gevormd kunnen worden. Daardoor kan iemand moeilijk te verstaan zijn.
   • De patiënt kan wel communiceren door middel van schrijven of gebaren.
   • Volgende aspecten worden behandeld:
    • ademhaling, stemgeving (fonatie), resonantie, articulatie en zinsmelodie (prosodie).
    • De behandeling is gericht op het verbeteren van de verstaanbaarheid.
  • Apraxie:
   • articulatiestoornis die het gevolg is van een hersenletsel
   • een stoornis in het programmeren van de spraakbewegingen, een stapje voor de uitvoering zelf.
   • Het bewust produceren van spraak is dus gestoord, terwijl het automatisch spreken beter is.
 • Cognitieve gevolgen: (deze problematiek wordt binnen onze praktijk aangepakt met cogmed-werkgeheugentraining)
  • vertraagde snelheid van informatieverwerking, tragere denksnelheid
  • moeite om de aandacht vol te houden, om je te concentreren
  • problemen met gerichte aandacht
  • problemen met verdeelde aandacht

 

meer info: charlotte@omnino.be of 0475 87 50 94

Charlotte is geconventioneerd en heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Bij eventuele klachten kan u contact opnemen met: VVL ethisch en deontologische commissie  Belseledorp 106 B
9111 Belsele, info@vvl.be

 

 

Omnino – Hagenbroeksesteenweg 217 2500 Lier – info@omnino.be