Omnino

Graag stellen wij ‘Omnino praktijk voor ontwikkeling en herstel’ aan u voor.  In deze logopedische praktijk staat de patiënt in zijn hele ‘zijn’ centraal. We hechten er enorm veel belang aan dat elke patiënt individueel bekeken wordt en van hieruit vertrekken we bij het opstellen van een traject om deze patiënt optimaal te laten ontwikkelen of herstellen.

ons aanbod:

    • logopedie voor baby’s, peuters, kleuters en lagere school kinderen
    • logopedie voor volwassenen
    • leren typen met 2hands4kids
    • workshops
    • e-learnings (komen eraan in de nabije toekomst)

Gezien onze ervaring en expertise zijn we in staat een kwaliteitsvolle en duurzame therapie aan te bieden. 

Omnino is een team van gemotiveerde therapeuten met een passie voor professionele zorg en een hart voor patiënten en hun familie. Ons doel is de patiënt steeds goed te informeren en op de hoogte te houden over de vorderingen van de behandeling. We proberen op deze manier een vriendelijke en zorgzame omgeving te creëren.

Op zeer regelmatige basis houden wij teamvergaderingen waarin we onze patiënten uitgebreid bespreken. Op deze manier krijgen we vanuit verschillende hoeken een beeld van de patiënt.

Tevens worden geregeld infoavonden  (live of online) of workshops georganiseerd voor de patiënt en zijn omgeving en andere geïnteresseerden.