Omnino

BELANGRIJK BERICHT IVM verhuis OMNINO multidisciplinaire praktijk

LOGOPEDIE zal door Inge Van Ruijssevelt en Margot Decembry verder gezet worden op Lispersteenweg 237, 2500 Lier vanaf  1 juli 2022.

PSYCHOLOGIE kinderen zal bij Nathalie Fierens verder gezet worden op Watermanstraat 3, 2500 Lier en door June Vereycken bij Kinderplaneet, Kasteelstraat 23, Duffel.

PSYCHOLOGIE volwassenen zal bij An Maes verder gezet worden op Stationsstraat 203, 2860 Sint-Katelijne Waver

KINESITHERAPIE kan bij Loes Clement verder gezet worden in Kinderplaneet te Duffel of bij Alisia Poelman bij Girafke te Haacht.

U heeft ongetwijfeld reeds gehoord in de media dat het de laatste maanden erg rommelt in de zorg. Zowel bij psychologen, kinesisten als logopedisten worden de kosten enorm hoog om kwalitatieve begeleiding te kunnen vrijwaren.

Daarbij komt nog dat groepspraktijken extra belast worden met het opleggen van BTW sinds 1 januari 2022. De vele lockdowns tijdens covid-19 periode hebben er ook voor gezorgd dat therapeuten het risico niet meer nemen om zelfstandige te zijn.

Na zeer veel twijfelen, nachten rekenen, ontelbare lange gesprekken met collega’s, andere praktijken en experten hebben we jammer genoeg het besluit moeten nemen om onze multidisciplinaire praktijk te sluiten daar het financieel niet langer haalbaar is.

We betreuren deze beslissing ten zeerste, maar er rest ons geen andere keuze.

Concreet betekent dit dat we tot en met eind juni 2022 ons nog tenvolle gaan inzetten voor de praktijk en onze cliënten.

Daarna zal elke therapeut apart zijn eigen weg gaan.

Sommigen van ons hebben reeds een nieuwe uitdaging gevonden, anderen zijn nog op zoek.

We blijven ook na de sluiting van het multidisciplinaire deel bereikbaar voor uw vragen.

We wensen jullie ontzettend hard te bedanken voor het vertrouwen dat u in ons stelde!

Tot en met eind juni maken we er samen nog meer dan het beste van!

Warme groeten,

Het Omnino team

Graag stellen wij ‘Omnino praktijk voor ontwikkeling en herstel’ aan u voor. In deze logopedische praktijk te Lier staat de patiënt in zijn hele ‘zijn’ centraal. We hechten er enorm veel belang aan dat elke patiënt individueel bekeken wordt en van hieruit vertrekken we bij het opstellen van een traject om deze patiënt optimaal te laten ontwikkelen of herstellen.

ons aanbod:

    • logopedie voor peuters, kleuters en lagere school kinderen
    • logopedie voor volwassenen
    • leren typen met 2hands4kids
    • workshops

Gezien onze ervaring en expertise zijn we in staat een kwaliteitsvolle en duurzame therapie aan te bieden. 

Omnino is een team van gemotiveerde therapeuten met een passie voor professionele zorg en een hart voor patiënten en hun familie. Ons doel is de patiënt steeds goed te informeren en op de hoogte te houden over de vorderingen van de behandeling. We proberen op deze manier een vriendelijke en zorgzame omgeving te creëren.

Op zeer regelmatige basis houden wij teamvergaderingen waarin we onze patiënten uitgebreid bespreken. Op deze manier krijgen we vanuit verschillende hoeken een beeld van de patiënt.

Tevens worden geregeld infoavonden  (live of online) of workshops georganiseerd voor de patiënt en zijn omgeving en andere geïnteresseerden.

Omnino – Lispersteenweg 237 2500 Lier – info@omnino.be