Dyslexie- en dyscalculieonderzoek

(bij jongeren en volwassenen)

GLETSCHR – of TODIO-L en TODIO-S dyslexie/dysorthografie

onderzoek bij adolescenten en volwassenen


Goed kunnen lezen en schrijven is belangrijk om te kunnen navigeren in onze maatschappij. In uiteenlopende contexten (school, werk, vrije tijd, verkeer …) heeft men deze vaardigheden voortdurend nodig. Niet iedereen slaagt er echter in om het lees- en schrijfproces voldoende onder de knie te krijgen, wat vaak moeilijkheden en frustraties met zich meebrengt.
In de hulpverlening is er ruime aandacht voor deze problemen bij (jonge) kinderen.

Vaak is er bij jongeren ook nood aan een diagnose.
Bij deze onderzoeken komen zowel tests ter beoordeling van het lezen en spellen, als materiaal om de belangrijkste deelvaardigheden te evalueren komen aan bod.

Het onderzoek duurt ongeveer 2 uur. De resultaten worden besproken en alsook in een uitgebreid verslag gegoten. Tips en een eventuele diagnose worden tevens bezorgd.

TODIO-wiskunde of rekenvaardigheden profiel –

onderzoek naar dyscalculie bij adolescenten en volwassenen

Dit onderzoek bestaat uit 2 delen

  • Rekenfeiten: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen onder tijdsdruk –
  • Algemene toets:

o Conceptuele vaardigheden
o Procedurele vaardigheden
o Integratieoefeningen: vraagstukken
o Aanvullende vaardigheden

Er zijn aparte versies voor de A- en B-stroom die op basis van een
analyse van de moeilijkheidsgraad van de items resp. eerder
gemakkelijk en iets moeilijker blijken.

het onderzoek duurt ongeveer 100 minuten. De resultaten worden besproken en alsook in een uitgebreid verslag gegoten. Tips en een eventuele diagnose worden tevens bezorgd.

Op basis van de resultaten en eventuele voorgaande therapie kunnen we een eventuele diagnose stellen.

meer info: info@omnino.be of 0477 61 19 24