Logopedie kinderen

Wat is logopedie voor kinderen?

Als logopedisten binnen de groepspraktijk “Omnino” zorgen we voor de diagnose, behandeling en follow-up van verschillende problemen. Zo werken we met kinderen met spraak- en taalproblemen, foutieve mondgewoontes en problemen op gebied van schoolse vaardigheden. Bijkomend gaan we aan de slag met kinderen die stotteren of stemproblemen hebben.

Eet- en drinkproblemen bij baby’s en peuters

Baby’s en peuters vertonen soms moeite bij drinken (borst- en of flesvoeding) en eten (halfvast en of vast). Dit kan verschillende oorzaken hebben. Als logopedist zoeken we uit welke oorzaken aan de basis liggen van de problemen en geven we heel wat tips en oefeningen mee waar je thuis mee aan de slag kan.

Taalstoornissen

De taalontwikkeling verloopt volgens een bepaald patroon (de verschillende stadia van de taalontwikkeling). Bij een aantal kinderen kent deze ontwikkeling een vertraagd of afwijkend verloop. Er kunnen problemen optreden bij begrijpen van taal, maar ook bij produceren van taal. Er kan een beperkte woordenschat aanwezig zijn, moeite met grammatica, foutieve zinsbouw, moeite met communicatie zelf,… Een goede taalbasis is noodzakelijk voor verdere ontwikkeling en welbevinden.

Myofunctionele stoornissen

Foutieve orale gewoonten zoals duimzuigen, habitueel mondademen en infantiel slikken kunnen een foutieve tongligging in stand houden of veroorzaken. Hierdoor kan de articulatie verstoord worden. Daarnaast kunnen ze ook kaak- en tandstandvergroeiïngen in de hand werken. Wanneer een orthodontische aanpassing nodig blijkt, kan deze pas ten volle nuttig zijn als de myofunctionele problemen ook opgelost worden. We werden zowel gedragsmatig als manueel.

Spraakstoornissen

Dit betreft stoornissen waarbij de spraakklanken niet of verkeerd uitgesproken worden. we werken zowel met fonetische als fonologische spraakstoornissen. Een goede uitspraak is noodzakelijk voor het ontwikkelen van leervoorwaarden voor lezen en spellen. Ook is een correcte uitspraak belangrijk voor een positief zelfbeeld.

Leerstoornissen

Deze vinden hun oorsprong in tekorten in het taalvermogen, gebrek aan basisvoorwaarden, foutieve uitspraak van het kind. Het kind heeft dan problemen met het omzetten van de gesproken taal in geschreven taal (spellen). Maar ook het omzetten van schrijftaal naar spraak (lezen) verloopt moeilijk.
Bij rekenstoornissen is er sprake van een moeilijkheid bij specifieke rekenvaardigheden.

Al onze logopedisten zijn gedeconventioneerd. Allen hebben ze een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Bij eventuele klachten kan u terecht bij VVL ethisch en deontologische commissie  Belseledorp 106 B
9111 Belsele, info@vvl.be

Omnino – Lispersteenweg 237 2500 Lier – info@omnino.be