Logopedie kinderen

539050_10151161166598529_659307981_nInge Van Ruijssevelt  (ondernemingsnummer: 0875996706) studeerde af als logopedist in 2005. Ze ging onmiddellijk als zelfstandige aan de slag in een praktijk die zich enkel op kinderen richtte. In 2007 volgde ze het postgraduaat leerstoornissen. Nadien volgde ze heel wat extra opleidingen bij SIG, Thomas More en Pearson ivm articulatie, verbale dyspraxie, schisis, rekenstoornissen, communicatie, cogmed-werkgeheugentraining, typtien,  OMFT , lees- en spellingscoach bij eureka, technisch lezen bij Kwec, …

 

IMG_5027Florine Vingerhoets (ondernemingsnummer:  0666752363) studeerde af als logopedist in 2014. Ze specialiseerde zich in leerstoornissen en volgde hiervoor het postgraduaat leerstoornissen.

 

 

 

 

Charlotte Formesyn  (ondernemingsnummer:  0681985224) studeerde af als logopediste in juni 2017. Ze deed de voorbije jaren ervaring op in neurologische spraak- en taalstoornissen. Ze volgde het Postgraduaat Stem in 2019 en specialiseerde zich in stemproblemen bij volwassenen en kinderen. 

Shana Kerremans (ondernemingsnummer: 0635733545) studeerde in 2015 af als logopedist. Ze volgde doorheen de jaren enkele opleidingen, waaronder SMOG, PROMPT1 en Myobrace. Ze richt zich op taal bij jonge en oudere kinderen, articulatiestoornissen en leerstoornissen.

Lore Van Uffelen (ondernemingsnummer: 0733685729) studeerde af als logopediste in juni 2019. Ze kreeg via haar opleiding aan de Thomas More hogeschool de kans om praktijkgericht aan de slag te gaan met verscheidene stoornissen, variërend van leerstoornissen tot taal- en spraakstoornissen. Ze deed reeds ervaring op met verschillende doelgroepen van jong tot oud. Na haar studies ging ze meteen aan de slag bij Omnino.

Wat is logopedie voor kinderen?

Als logopedisten binnen de groepspraktijk “Omnino” zorgen we voor de diagnose, behandeling en follow-up van verschillende problemen. Zo werken we met kinderen met spraak- en taalproblemen, foutieve mondgewoontes en problemen op gebied van schoolse vaardigheden. Bijkomend gaan we aan de slag met kinderen die stotteren of stemproblemen hebben.

Taalstoornissen

De taalontwikkeling verloopt volgens een bepaald patroon (de verschillende stadia van de taalontwikkeling). Bij een aantal kinderen kent deze ontwikkeling een vertraagd of afwijkend verloop. Er kunnen problemen optreden bij begrijpen van taal, maar ook bij produceren van taal. Er kan een beperkte woordenschat aanwezig zijn, moeite met grammatica, foutieve zinsbouw, moeite met communicatie zelf,… Een goede taalbasis is noodzakelijk voor verdere ontwikkeling en welbevinden.

Myofunctionele stoornissen

Foutieve orale gewoonten zoals duimzuigen, habitueel mondademen en infantiel slikken kunnen een foutieve tongligging in stand houden of veroorzaken. Hierdoor kan de articulatie verstoord worden. Daarnaast kunnen ze ook kaak- en tandstandvergroeiïngen in de hand werken. Wanneer een orthodontische aanpassing nodig blijkt, kan deze pas ten volle nuttig zijn als de myofunctionele problemen ook opgelost worden.

Articulatie stoornissen

Dit betreft stoornissen waarbij de spraakklanken niet of verkeerd uitgesproken worden. Een goede uitspraak is noodzakelijk voor het ontwikkelen van leervoorwaarden voor lezen en spellen. Ook is een correcte uitspraak belangrijk voor een positief zelfbeeld.

Leerstoornissen

Deze vinden hun oorsprong in tekorten in het taalvermogen, gebrek aan basisvoorwaarden, foutieve uitspraak van het kind. Het kind heeft dan problemen met het omzetten van de gesproken taal in geschreven taal (spellen). Maar ook het omzetten van schrijftaal naar spraak (lezen) verloopt moeilijk.
Bij rekenstoornissen is er sprake van een moeilijkheid bij specifieke rekenvaardigheden.

Stemstoornissen

Bij frequent foutief stemgebruik of negatieve beïnvloedende factoren (zoals reflux, allergie, slechte leefgewoonten,…) kunnen er oedeem, geïrriteerde stembanden, stembandknobbeltjes of andere organische problemen ontstaan. Hierdoor zal de stem hees gaan klinken of zullen er vervelende secundaire symptomen ontstaan zoals bijvoorbeeld slikklachten, stemvermoeidheid, globusgevoel,… Indien patiënten zulke problemen ervaren, kunnen zij bij ons terecht voor logopedie. Er zal geleerd worden om de stem correct te gebruiken en verzorgen, zodat het stemprobleem verdwijnt en niet meer terugkeert. Hierbij zullen er verschillende stemcomponenten aan bod komen, zoals ademhaling, stemplooitrilling en resonantie. Tijdens de stemtherapie wordt er zowel gedragsmatig als functioneel gewerkt.

 

Al onze logopedisten zijn geconventioneerd. Allen hebben ze een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Bij eventuele klachten kan u terecht bij VVL ethisch en deontologische commissie  Belseledorp 106 B
9111 Belsele, info@vvl.be

logopedielokaal                        lokaal florine

 

 

 

Omnino – Hagenbroeksesteenweg 217 2500 Lier – info@omnino.be