Praktische informatie

Aanmelding

Op eigen initiatief of na doorverwijzing kunt u telefonisch, via mail of via ons afsprakensysteem Rosa een afspraak maken. De contactgegevens kan u vinden bij ‘contact’.

Bij aanmelding zullen onze therapeuten meedelen welke documenten/voorschriften u inorde dient te brengen voor eventuele terugbetaling.

Betaling

De betaalwijze wordt bij aanvang van de therapie met u besproken.

Bij wanbetaling zijn we genoodzaakt een boete aan te rekenen. Bij herhaalde laattijdige betaling, zal de juridische dienst van de beroepsvereniging ingeschakeld worden. De kosten voor deze procedure zullen verhaald worden op de wanbetaler.

Samenwerking met derden

Op uw vraag kan samengewerkt worden met andere betrokken hulpverleners, huisarts en eventueel school. Dit alles steeds binnen het kader van het beroepsgeheim.

Annulaties

Bij belet voor een logopedische sessie dient u 48u op voorhand te annuleren of de sessie wordt aangerekend.

Onderzoek

Onderzoeken gebeuren tijdens de daguren. U krijgt indien gewenst een afwezigheidsbewijs mee.

Indien u recht heeft op sociaal verlof op uw werk, dan zal hier eveneens een attest voor opgemaakt worden.

Parkeren

U kan parkeren op de parking van Herman Vanderpoortenstadion. U kan de parking op- en afrijden via de Voetbalstraat. Gelieve de aangegeven parkeerplaatsen te respecteren zodat de doorgang niet versperd wordt