Logopedie

Inge Van Ruijssevelt (ondernemingsnummer: 0875996706) studeerde af als logopedist in 2005. Ze ging onmiddellijk als zelfstandige aan de slag in een praktijk die zich enkel op kinderen richtte. In 2007 volgde ze het postgraduaat leerstoornissen. Nadien volgde ze heel wat extra opleidingen bij SIG, Thomas More en Pearson ivm articulatie, verbale dyspraxie, schisis, rekenstoornissen, communicatie, cogmed-werkgeheugentraining, typtien,  OMFT bij Peter Helderop, lees- en spellingscoach bij eureka, technisch lezen bij Kwec, Kurzweill 3000, eet- en drinkproblemen bij baby’s (io)… L

Griet Van den Vonder (ondernemingsnummer 0748866526) startte na haar afstuderen in 1999 in een groepspraktijk om daarna haar eigen praktijk op te starten waar ze voornamelijk kinderen met leerproblemen behandelde (lezen, spelling en rekenen). Vervolgens werkte ze 15 jaar in het buitengewoon onderwijs (zowel met leerlingen met leerproblemen als met leerlingen/kleuters type 2-4 en ASS).

Momenteel combineert ze haar zelfstandige job als logopediste met een functie als logopedist in buitengewoon onderwijs

Griet volgde verschillende nascholingen ifv. leerstoornissen, taal-en spraakstoornissen om zo up-to-date te blijven met de nieuwe inzichten die er de laatste jaren verworven zijn op dit vlak.

Margot Decembry studeerde af in 2018 aan de Thomas More hogeschool als logopediste. Tijdens deze opleiding maakte ze kennis met een waaier aan spraak-, taal-, leer- en slikproblemen. Hierdoor werd ze geprikkeld om zich nog verder te verdiepen in deze stoornissen. Ze zette haar studies verder aan de Radboud Universiteit te Nijmegen waar ze in 2020 afstudeerde als Taal- en Spraakpatholoog

Margot Bortels (ondernemingsnummer: 0700540433) studeerde af als logopedist in 2017 en audioloog in 2018. Na haar studies ging ze meteen aan de slag als audioloog in een hoorcentrum en als zelfstandige logopedist in bijberoep. Hierdoor heeft ze ervaring met zowel het technische luik omtrent hoortoestellen als inzicht in de spraak- en taalrevalidatie die hiermee gepaard kan gaan. Ze heeft ervaring met spraak-, taal- en leerstoornissen. In 2021 maakte ze de stap naar voltijds logopedist en kijkt ze ernaar uit zich verder bij te scholen om haar cliënten zo goed mogelijk te begeleiden.

Omnino – Hagenbroeksesteenweg 217 2500 Lier – info@omnino.be