Psychologie kinderen, jongeren en hun ouders

Nathalie Fierens is klinisch psychologe en behaalde in 2015 haar masterdiploma aan de Universiteit van Gent. Ze is erkend psychologe bij de Psychologencommisie (Erkenningsnummer 912114820) en tevens lid van de Belgische Federatie voor Psychologen (BFP) en de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen (VVKP). Zowel tijdens haar opleiding en stage, als nadien in bijkomende opleidingen/workshops en werkervaringen richtte ze zich op het werken met kinderen en jongeren, evenals hun context (ouders, scholen, …). Momenteel volgt ze het Postgraduaat Psychodiagnostiek aan Thomas More te Antwerpen.

Zowel kinderen, jongeren en hun ouders kunnen bij mij terecht voor verdere begeleiding. Tijdens een kennismakingsgesprek brengen we alle achtergrondinformatie in kaart, tezamen met je verwachtingen en doelstellingen. Zo komen we samen tot een traject dat op maat gemaakt is voor jou en waarbij alle betrokken personen zich goed kunnen voelen. Aanvankelijk zal er gefocust worden op het opbouwen van een vertrouwensrelatie, vervolgens wordt er overgegaan naar de therapie waarbij er stapsgewijs aan de gestelde doelstellingen kan gewerkt worden.

Je bent met elk verhaal meer dan welkom bij mij. Ik heb ervaring met diverse problemen, zoals angsten, laag zelfbeeld, onzekerheden op schools, persoonlijk of sociaal vlak, het vinden van je plaats binnen een nieuw samengesteld gezin, gedragsproblemen, moeilijk kunnen uiten van gedachten en gevoelens, sociale moeilijkheden (vaak ruzie, moeite met het leggen van nieuwe contacten, …), moeilijkheden in de opvoeding van je kind of jongere, enzovoorts. Indien nodig kan er worden doorverwezen naar andere hulpverleners of kan er samenwerking met andere disciplines opgestart worden om zo tot een optimale ondersteuning te komen.

Op diagnostisch vlak kunnen kinderen en jongeren van 3 tot 16 jaar bij mij terecht voor intelligentieonderzoek, aandachtsonderzoek en belevingsonderzoek. Ook hiervoor wordt er eerst een verkennend gesprek ingepland, zodat de reden van het onderzoek gekaderd kan worden en er kan worden nagegaan welke testen afgenomen dienen te worden. Na de onderzoeken wordt er een feedbackgesprek ingepland, waarbij u een duidelijk schriftelijk verslag meekrijgt.

Wil je graag meer informatie of een kennismakingsgesprek, dan kan je contact opnemen via nathalie@omnino.be of 0497 08 63 62

ondernemingsnummer: 0637831814

Ik ben erkend door de psychologencommissie en heb een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. 

Voor eventuele klachten kan u terecht bij : psychologencommissie www.compsy.be/nl/client

psychologoie        psychologie

 

Omnino – Hagenbroeksesteenweg 217 2500 Lier – info@omnino.be