Praktisch logopedie

Aanmelding

Op eigen initiatief of na doorverwijzing kunt u telefonisch, per mail of via ons afsprakensysteem Rosa een afspraak maken. De contactgegevens kan u vinden bij contact.

Werkwijze

Bij een eerste contact worden de problemen en de voorgeschiedenis in kaart gebracht.

We brengen u op de hoogte van de praktische werking, de inhoud van het onderzoek, de honoraria en de eventuele mogelijkheden op terugbetaling via het RIZIV of aanvullende verzekering van het ziekenfonds.
Verder medische, psychologische of pedagogische gegevens kunnen in overleg worden opgevraagd.

Vervolgens vindt er indien nodig een diagnostisch onderzoek plaats.

Bij logopedie is een onderzoek noodzakelijk ifv verkrijgen van terugbetaling.

Op basis van ons onderzoek wordt besloten of er werkelijk een probleem is en of therapie aangewezen is.

De resultaten van het onderzoek worden mondeling meegedeeld in combinatie met een schriftelijk verslag.
Indien aangewezen, stellen we een behandelingsplan op en wordt de therapie/begeleiding opgestart.

Benodigdheden

Om terugbetaling te verkrijgen voor logopedische behandeling heeft u een voorschrift voor het bilan en voor therapie nodig

  • voor kinderen: van de kinderarts, neus-keel-oorarts of pediatrisch neuroloog,… (voorschrift van de huisarts is niet voldoende)
  • voor volwassenen: ORL, neuroloog, neuropycholoog, psychiater, neurochirurg, arts inwendige geneeskunde, geriater, stomatoloog.

Tevens dient u een klevertje van uw ziekenfonds te bezorgen. 

Betalingen

De betalingen gebeuren bij voorkeur via overschrijving. Op het einde van de maand krijgt u een factuur mee met het totaalbedrag voor de therapie van de desbetreffende maand. U betaalt deze rekening voor de 15e van de daaropvolgende maand. Na betaling krijgt u het getuigschrift voor verstrekte hulp (indien er terugbetaling is) waarmee u naar de mutualiteit kan. Wanneer betalingen laattijdig gebeuren, zijn we genoodzaakt een boete aan te rekenen. Bij herhaalde laattijdige betaling, zal de juridische dienst van de beroepsvereniging ingeschakeld worden. De kosten voor deze procedure zullen verhaald worden op de wanbetaler.

Tarieven logopedie vanaf 01/11/2020
therapie per 30 minuten € 28,06
onderzoek per 30 minuten € 32,83
bilan € 32,83
 extra overleg € 28,06

Omnino – Hagenbroeksesteenweg 217 2500 Lier – info@omnino.be