Praktisch kinesitherapie

Aanmelding

Wanneer het kind wordt aangemeld, wordt er eerst met de ouders een intakegesprek uitgevoerd om het functioneren van het kind in kaart te brengen. Op basis van dit intake gesprek wordt bekijken welke testen het best uitgevoerd worden om de sterktes en werkpunten van het kind in kaart te brengen en krijgen we ook een beter overzicht van de taakaanpak, werkhouding, motoriek, aandacht, motivatie,… De resultaten worden verstaanbaar in een verslag samengevat dat tijdens het adviesgesprek met de ouders wordt besproken. In samenspraak met de ouders wordt er dan een mogelijk behandelplan opgesteld.

 Voorschiften

Bij kinesitherapie is een onderzoek noodzakelijk ifv verkrijgen van terugbetaling.

Op basis van ons onderzoek wordt besloten of er werkelijk een probleem is en of therapie aangewezen is. De resultaten van het onderzoek worden mondeling meegedeeld in combinatie met een schriftelijk verslag. Indien aangewezen, stellen we een behandelingsplan op en wordt de therapie/begeleiding opgestart.

Om terugbetaling te verkrijgen voor kinesitherapie behandeling heeft u een voorschrift nodig van de kinderarts (voorschrift van de huisarts geldt in sommige gevallen ook) voor het consultatief kinesitherapeutisch onderzoek en een voorschrift voor therapie. Tevens dient u een klevertje van uw ziekenfonds te bezorgen.

Therapie

We zoeken naar een vast moment dat voor beide partijen past waarop je kind in therapie kan komen. Dit kan in de praktijk of op school (indien dit door de school toegestaan wordt).

Het doel is om u kind zo optimaal mogelijk te helpen door verschillende therapiemogelijkheden te combineren op maat van uw kind. Het is belangrijk dat de kinderen graag naar therapie komen, er wordt getracht op een speelse en kindvriendelijke manier de motivatie te behouden.

Betalingen

De betalingen gebeuren bij voorkeur via overschrijving. Op het einde van de maand krijgt u een factuur mee met het totaalbedrag voor de therapie van de desbetreffende maand. U betaalt deze rekening voor de 15e van de daaropvolgende maand. Na betaling krijgt u het getuigschrift voor verstrekte hulp (indien er terugbetaling is) waarmee u naar de mutualiteit kan. Wanneer betalingen laattijdig gebeuren, zijn we genoodzaakt een boete aan te rekenen. Bij herhaalde laattijdige betaling, zal de juridische dienst van de beroepsvereniging ingeschakeld worden. De kosten voor deze procedure zullen verhaald worden op de wanbetaler.

Honorarium

Het honorarium is bepaald door het RIZIV. De kinesist is geconventioneerd.

therapie 30 minuten € 22,26 (deels terugbetaald)
verslag € 30,65 (volledig terugbetaald )

 

 Omnino – Hagenbroeksesteenweg 217 2500 Lier – info@omnino.be