Praktisch psychologie

Aanmelden kan telefonisch of per mail.

Bij een eerste telefonisch contact kunnen we kort samen verkennen waarom u de stap naar een psycholoog zet, wat onze manier van werken is en wat uw verwachtingen zijn.

Op uw vraag kan samengewerkt worden met andere betrokken hulpverleners, huisarts en eventueel school. Dit alles steeds binnen het kader van het beroepsgeheim.

Tarieven psychologie

De tarieven voor een begeleiding worden met de desbetreffende therapeut besproken bij een intakegesprek.

De tarieven voor onderzoek:
– Intelligentieonderzoek 2,5 tot 4 jaar   100€
– Intelligentieonderzoektot 4 tot 6 jaar  150€
– Intelligenteonderzoek 6 tot 16 jaar     200€
– Aandachtsonderzoek 6 tot 16 jaar       165€ tot 220€
– Belevingsonderzoek 4 tot 16 jaar        220€

Afhankelijk van de leeftijd worden andere testmaterialen gebruikt en varieert de afnametijd en daarmee ook de prijs.

Bij onderzoek is het verslag inbegrepen in de prijs. Voor een onderzoek kan opgestart worden, dient er steeds eerst een kennismakinggesprek ingepland te worden. Nadien volgt er een feedbackgesprek (bespreking van de resultaten). Voor beide gesprekken zal er een gewone consultatie aangerekend worden.

Terugbetaling is afhankelijk van de mutualiteit waarbij u bent aangesloten. Vraag hier naar bij uw mutualiteit of uw psycholoog.

Annulaties

Wanneer u een afspraak wenst te annuleren kan dit steeds per mail, per sms of telefonisch.

Gelieve er rekening mee te houden dat er minstens 48u op voorhand geannuleerd moet worden, zoniet wordt de behandeling in rekening gebracht.

Extra informatie

Onderzoeken gebeuren tijdens de daguren. U krijgt indien gewenst een afwezigheidsbewijs mee.

Indien u recht heeft op sociaal verlof op uw werk, dan zal hier eveneens een attest voor opgemaakt worden.

Omnino – Hagenbroeksesteenweg 217 2500 Lier – info@omnino.be