Klinisch Pyscholoog kinderen, jongeren en gezinnen – Sarah Van den Bergh

“Every experience makes you grow”

Ik ben Sarah Van den Bergh en ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in kinderen, jongeren en hun context. Meer specifiek vind ik het fascinerend te zien hoe verschillende mensen op positieve of moeilijkere zaken in het leven reageren. Vanuit deze interesse vind ik het boeiend om samen op zoek te gaan naar wat nodig is om met bepaalde moeilijkheden om te gaan.

Dit alles draagt dan ook bij aan mijn vrijetijdsinvulling en studiekeuzes. Zo volgde ik op mijn 16 jaar een animatorcursus. Sindsdien werkte ik elke schoolvakantie in verschillende buitenschoolse kinderopvangen, bij verschillende speelpleinen en begeleidde ik diverse grabbelpasactiviteiten. Daarnaast geef ik sinds mijn 18 jaar leiding bij de 47ste AKABE Edegem (een scouts voor kinderen met of zonder beperking). Later leidde ik ook enkele leden met een beperking op tot leiding, welke ik nadien ook verder ondersteunde in dit ontwikkelingsproces. Ook zette ik drie jaar een integratieve speelweek op poten waarbij de kinderen van de werknemers van een rust- en verzorgingstehuis opgevangen werden en er activiteiten werden georganiseerd waarbij de kinderen en ouderen met elkaar in interactie gaan.

Ik ben in het bezit van een professionele bachelor in de orthopedagogie (behaald in 2014 aan de Artesis-Plantijn Hogeschool Antwerpen), een master in de klinische psychologie (behaald in 2018 aan de Universiteit van Gent) en een specifieke lerarenopleiding in de psychologie (behaald in 2019 aan de Universiteit van Gent). Zoals u uit de informatie hierboven kunt afleiden, focuste ik mij vòòr, tijdens en na mijn studies op het werken met kinderen, jongeren en hun context.

Je kan met elk verhaal bij mij terecht voor verdere begeleiding. Ik heb ervaring in het geven van zowel individuele als groepstherapieën aan kinderen en jongeren met (taal)ontwikkelingsstoornissen zoals ASS en ADHD, een verstandelijke beperking, gedrags-en emotionele problemen, hechtingsproblemen en contextproblematieken. Ook ben ik bekwaam in het geven van psycho-educatie en het begeleiden van diverse problematieken zoals faalangst, trauma, rouw en verlies, laag/vertekend zelfbeeld, familiale problemen, enz. Daarnaast ontwikkelde ik zelfstandig een emotieregulatie en relaxatie-training die ik implementeerde in de vorm van individuele en groepstrainingen voor kinderen, jongeren en hun context.

 

Om de kwaliteit van de begeleiding te optimaliseren en te garanderen, komt een aanpak die aansluit bij de noden, mogelijkheden en het tempo van de cliënt/patiënt voor mij op de eerste plaats. Het startpunt van de hulpverleningsrelatie is het opbouwen van een vertrouwensrelatie en het verkennen van de moeilijkheden. Een goede samenwerking met het kind of de jongere en zijn ouders staan hierbij centraal. Het gaat over samen op zoek gaan naar een aanpak die het best past bij wat de cliënt nodig heeft.

In dit proces vind ik het van belang dat de aandacht vooral naar de oplossing in plaats van naar het probleem gaat. Deze manier van werken geeft de cliënt de mogelijkheid naar verandering toe te werken, i.p.v. gefocust te blijven op wat er misloopt. Om dit te bereiken is het nodig de cliënt en zijn context als expert te zien en de autonomie zoveel mogelijk bij de cliënt te laten.

Hierbij vind ik het noodzakelijk te vertrekken vanuit de krachten, talenten en kwaliteiten van de cliënt en zijn context. Dit omdat ik erin geloof dat elk individu capaciteiten heeft die hij/zij kan omzetten in een positief ontwikkelings- of groeiproces. Echter kan er in dit proces waarin een veelheid van ontwikkelings- en contextfactoren meespelen steeds iets mislopen, waardoor dit proces stagneert of niet meer functioneel is. Op dat moment kan het zinvol zijn op zoek te gaan naar hulp. Ik bied u een luisterend oor voor elk verhaal, waarin we samen aan de slag gaan om samen op zoek te gaan naar wat nodig is om alleen verder te kunnen.

 

Voor meer informatie of een afspraak voor een kennismakingsgesprek, kan je mij contacteren via sarah@omnino.be of 0496 08 75 78.

ondernemingsnummer: 0713589012

Ik ben erkend door de psychologencommissie en heb een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. 

Voor eventuele klachten kan u terecht bij :  psychologencommissie www.compsy.be/nl/client