Kinesitherapie en psychomotorische begeleiding

Wat is psychomotorische therapie/ kinesitherapie voor kinderen?

Als psychomotorisch therapeut/ kinesitherapeut richten we ons op de ontwikkeling van een kind in zijn geheel, het samengaan van de psyche (denken) en de motoriek (handelen). Psychomotorische therapie richt zich niet enkel op de revalidatie van fijn- en/ of groot motorische vaardigheden, maar ook op aspecten als faalangst, werkhouding, aandacht & concentratie, ruimtelijk –visuele vaardigheden komen aan bod.

Daarnaast kan psychomotorische therapie ook een meerwaarde zijn in de behandeling van ADHD, autisme, depressie, gedragsproblemen, tics, eetstoornissen, developmental coordination disorder,…

Wat is neuromotorische revalidatie?

Neuromotorisceh revalidatie bij kinderen is gericht op de evaluatie en behandeling van kinderen met een neurologische aandoening.  Deze letsels kunnen enerzijds de motorische ontwikkeling van het kind beïnvloeden (parese, paralyse, tonusregulatie, coördinatie…), maar anderzijds ook de sensorische, cognitieve en sociale ontwikkeling. Hierdoor worden kinderen met een neurologische aandoening op basis van hun persoonlijke noden begeleid door een multidisciplinair team (kinderneuroloog, orthopedische technieker, psycholoog, ergotherapeut, logopedist, kinesitherapeut…).

Doel?

Het doel van psychomotorische therapie is afhankelijk van aanmeldingsproblematiek. Bij de ene patiënt is het doel om op een speelse manier en aan de hand van bewegingsopdrachten hun basisvaardigheden (fijne motorische vaardigheden, groot motorische vaardigheden, lateralisatie, ruimtelijk visuele vaardigheden) te stimuleren. Deze zijn nodig om te schrijven, lezen, rekenen,… Bij de andere ligt de nadruk meer op lichaamsbesef, relaxatie, zelfbeeld en zelfvertrouwen,…

Bij neuromotorische therapie vormt de kinesitherapeut een onderdeel in de multidisciplinaire behandeling met als doeleinde de functionele mogelijkheden van het kind te optimaliseren. De therapeut focust o.a. op controle van spasticiteit, preventie van contracturen, behouden van beweeglijkheid, statisch en dynamisch evenwicht, spier versterking, spier coördinatie, aanleren van bewegingsstrategieën en gangrevalidatie.

Voor wie?

Baby’s met :

 • motorische achterstand ( te laat of niet rollen, zitten, kruipen, stappen,….)
 • ademhalingsproblemen

Kinderen/jongeren met:

 • Moeilijkheden met fijne motoriek
 • Moeilijkheden met grove motoriek
 • Moeilijkheden met schrijfmotoriek
 • Verminderd Lichaamsbesef
 • Lateralisatieproblemen
 • Ruimtelijk – visuele moeilijkheden
 • Aandacht en concentratie problemen
 • Ademhalingsproblemen
 • Te veel spanning/ stress
 • Laag zelfbeeld
 • ADHD
 • Autisme
 • Probleem gedrag
 • Developmental coordination disorder (DCD)
 • Cerebrale parese

 • Spina bifida

 • Erbse Parese/ Plexus Brachialis Letsel

 • Niet-Aangeboren Hersenaandoeningen

 • Spierziekten

 • Syndromen

Al onze kinesitherapeuten zijn geconventioneerd. Allen hebben een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Voor eventuele klachten kan u terecht bij :

Provinciale Geneeskundige Commissie: Pelikaanstraat 4, 2018 Antwerpen

kinelokaal   kine ruimte   kine

Omnino – Hagenbroeksesteenweg 217 2500 Lier – info@omnino.be