Kinesitherapie en psychomotorische begeleiding

Wat is psychomotorische therapie/ kinesitherapie voor kinderen?

Als psychomotorisch therapeut/ kinesitherapeut richten we ons op de ontwikkeling van een kind in zijn geheel, het samengaan van de psyche (denken) en de motoriek (handelen). Psychomotorische therapie richt zich niet enkel op de revalidatie van fijn- en/ of groot motorische vaardigheden, maar ook op aspecten als faalangst, werkhouding, aandacht & concentratie, ruimtelijk –visuele vaardigheden komen aan bod.

Daarnaast kan psychomotorische therapie ook een meerwaarde zijn in de behandeling van ADHD, autisme, developmental coordination disorder,…

Doel?

Het doel van psychomotorische therapie is afhankelijk van aanmeldingsproblematiek. Bij de ene patiënt is het doel om op een speelse manier en aan de hand van bewegingsopdrachten hun basisvaardigheden (fijne motorische vaardigheden, groot motorische vaardigheden, lateralisatie, ruimtelijk visuele vaardigheden) te stimuleren. Deze zijn nodig om te schrijven, lezen, rekenen,… Bij de andere ligt de nadruk meer op lichaamsbesef, relaxatie, zelfbeeld en zelfvertrouwen,…

Voor wie?

Baby’s met :

 • motorische achterstand ( te laat of niet rollen, zitten, kruipen, stappen,….)

Kinderen/jongeren met:

 • Moeilijkheden met fijne motoriek
 • Moeilijkheden met grove motoriek
 • Moeilijkheden met schrijfmotoriek
 • Verminderd Lichaamsbesef
 • Lateralisatieproblemen
 • Ruimtelijk – visuele moeilijkheden
 • Aandacht en concentratie problemen
 • Te veel spanning/ stress
 • ADHD
 • Autisme
 • Developmental coordination disorder (DCD)

Al onze kinesitherapeuten zijn geconventioneerd. Allen hebben een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Voor eventuele klachten kan u terecht bij :

Provinciale Geneeskundige Commissie: Pelikaanstraat 4, 2018 Antwerpen

kinelokaal   kine ruimte   kine

Omnino – Hagenbroeksesteenweg 217 2500 Lier – info@omnino.be