Cogmed-werkgeheugentraining

Als mens beschikken we om vlot te kunnen functioneren over verschillende types geheugen.

 • Sensorisch geheugen
 • Korte termijn geheugen
 • Werkgeheugen
 • Lange termijn geheugen

Cogmed zal inwerken op het werkgeheugen. Dit is het vermogen om informatie korte tijd(sec) vast te houden én te gebruiken in een denkproces (cognitief proces).

Tevens werkt Cogmed in op hogere controlefuncties van de hersenen: responsinhibitie, flexibiliteit, emotieregulatie, taakinitiatie, planning/ organisatie, organisatie van materialen, zelfmonitoring

Als we iets opslaan kan dat op verschillende manieren:

 • Iets zien bewegen
 • Iets horen en localiseren
 • Combinatie van beiden

Hiervoor is uiteraard de nodige FOCUS/AANDACHT nodig. Het gaat hier om gecontroleerde aandacht en niet om stimulusgerichte aandacht zoals bij het spelen van videogames of het kijken naar televisie.

De werking van cogmed-werkgeheugen training werd reeds door meer dan 80 afgeronde onderzoeken bewezen. Er werd aangetoond dat de effecten blijven bestaan na afronden programma. Coaching is echter noodzakelijk voor motivatie, sturing en afronden

Na het afronden zal een verbetering merkbaar zijn in responsinhibitie, werkgeheugen, flexibiliteit, aandacht, probleemoplossing, organisatie, planning, …

Het programma is zo opgesteld dat het gebruikt van worden door kinderen vanaf 4 jaar, adolescenten en volwassenen.

Kinderen met volgende problematiek kunnen geholpen worden met Cogmed:

 • Concentratieproblemen
 • Snel afgeleid zijn
 • Moeite hebben om met een taak te beginnen
 • Halverwege afhaken
 • Vaak niet opletten
 • Instructies niet kunnen opvolgen
 • Veel zitten dromen
 • Steeds om hulp vragen
 • Opdrachten vergeten
 • Druk en onrustig zijn
 • Slecht kunnen plannen
 • Moeite hebben met (begrijpen) lezen/ rekenen
 • Ook bij ADHD, ADD, dyslexie, dyscalculie, dysorthografie, …

Volwassenen met de volgende klachten kunnen geholpen worden met Cogmed:

 • Concentratieproblemen
 • Snel afgeleid zijn
 • Moeite hebben om aan werk te beginnen
 • Het werk stapelt zich steeds meer op
 • Het gevoel krijgen dat dingen regelmatig teveel worden
 • Halverwege een taak afhaken
 • Vaak niet opletten (informatie gaat het ene oor in en het andere oor uit)
 • Slecht kunnen plannen
 • Opdrachten vergeten
 • Moeite hebben met het opvolgen van instructies
 • Het doen van kleine klusjes gebeurt 9 van de 10 keer niet, omdat je het vergeet
 • Het niet terug kunnen vinden van spullen of documenten
 • ook na depressie, burn-out, …

Ouderen met onderstaande problemen kunnen vooruitgang boeken met Cogmed:

 • Moeite zich te concentreren
 • Snel afgeleid zijn
 • Dingen af en toe vergeten
 • Snelheid van denken is trager, zo ook de informatieverwerking
 • Moeite hebben om aandacht ergens bij te houden
 • Moeite met het volgen van een gesprek
 • Niet of moeizaam op woorden of namen van mensen komen
 • Dingen ergens neerleggen waar ze niet horen (sleutels)
 • Meer moeite dan vroeger om nieuwe dingen te leren
 • Niet meer zo snel kunnen rekenen en met getallen omgaan als vroeger
 • ook na CVA, TIA, bij dementie, alzheimer, …

  Hoe

  Het computerprogramma dient 5 dagen per week en dit 5 weken lang gebruikt te worden om de beste resultaten te bekomen. (aanpassing in aantal dagen en weken is mogelijk) Dit gebeurt best in de thuissituatie. Er wordt wekelijks (indien nodig meer) tussentijdse coaching ingepland. Hierbij worden de resultaten besproken en eventuele tips meegedeeld. Motiveren is tevens een zeer belangrijke taak van de coach.

  Wie

  Kinderen van 4 tot 7 jaar werken gemiddeld 20 minuten per keer.

  Kinderen en jongeren tot 18 jaar werken 45 minuten per dag.

  Volwassen en ouderen werken ongeveer 35 minuten per dag.

  Prijs

  680 euro (terugbetaling is enkel mogelijk binnen een lopende logopedische begeleiding). In geen enkel geval zal er een teruggave zijn van inschrijvingsgeld.

  In de kostprijs zijn volgende zaken inbegrepen:

  • intakegesprek
  • opstartsessie
  • wekelijkse opvolging
  • afsluitsessie
  • follow-up
  • 4 vragenlijsten ifv nulmeting en eindmeting

Meer info: info@omnino.be

Omnino – Hagenbroeksesteenweg 217 2500 Lier – info@omnino.be