Omnino

Met trots stellen wij ‘Omnino praktijk voor ontwikkeling en herstel’ aan u voor. In deze multidisciplinaire praktijk te Lier staat de patiënt in zijn hele ‘zijn’ centraal. We hechten er enorm belang aan dat elke patiënt individueel bekeken wordt en van hieruit vertrekken we bij het opstellen van een traject om deze patiënt optimaal te laten ontwikkelen of herstellen.

Wij bieden verschillende disciplines aan:

  • logopedie voor peuters, kleuters en lagere school kinderen
  • logopedie voor volwassenen
  • kinesitherapie specialisatie pediatrie / psychomotorische begeleiding
  • psychologie voor kinderen, jongeren
  • psychologie voor volwassenen
  • osteopathie
  • voedings- en gezondheidsbegeleiding

Gezien ons uitgebreid team zijn we  in staat een kwaliteitsvolle en duurzame therapie aan te bieden.

Omnino is een team van gemotiveerde therapeuten met een passie voor professionele zorg en een hart voor patiënten en hun familie. Ons doel is de patiënt steeds goed te informeren en op de hoogte te houden over de vorderingen van de behandeling. We proberen op deze manier een vriendelijke en zorgzame omgeving te creëren.

In ons team vinden wij het tevens noodzakelijk om intensief samen te werken met de ganse omgeving van onze patiënten. Daarom brengen wij scholen, het CLB, artsen en de andere hulpverleners op de hoogte van de resultaten van ons onderzoek als u dat wenst. Op zeer regelmatige basis houden wij teamvergaderingen waarin we onze patiënten multidisciplinair bespreken. Op deze manier krijgen we vanuit verschillende hoeken een beeld van de patiënt.

400dpiLogo

voorkant